Математика – 07.06.2024 (от 8:00 ч.)
Рисуване I част (перспектива) – 10.06.2024 (от 8:00 ч.)
Рисуване II част (пластичен модел) – 12.06.2024 (от 8:00 ч.)
Рисуване III част (цветна композиция) – 14.06.2024 (от 8:00 ч.)
Английски език (само за ССС – англоезично обучение) – 17.06.2024  (от 9:00 ч.)

Приемане на заявления за явяване на изпит – 27.05.2024 – 05.06.2024
(зала 225, Ректорат, ет. 2, в работни дни от 09.00 до 17:00 часа)

Приемане на заявления за явяване на изпит (онлайн) – 27.05.2024 – 03.06.2024

Обявяване на разпределението по зали
Математика – 06.06.2024
Рисуване I част – 07.06.2024
Рисуване II и III част – 11.06.2024
Английски език (само за ССС – англоезично обучение) – 14.06.2024
(Всички разпределения се обявяват в профила на кандидат-студента , откъдето трябва да се разпечата документ за явяване на изпит.
Молим всички регистрирани на гише да активират профила си, за да могат да получават актуална информация и уведомителни съобщения. 
За всички кандидат-студенти ще има разпечатани разпределения и в централното фоайе на Ректората, Новата сграда на УАСГ, както и на сайта ни.)

Обявяване на резултатите от кандидат-студентските изпити – до 28.06.2024
(Всички резултати се обявяват в профила на кандидат-студента,  в централното фоайе на Ректората и Новата сграда на УАСГ, както и на сайта ни)

Показване (идентифициране) на изпитните работи – 29.06.2024
(зала 225, Ректорат, ет. 2, работно време от 10:00 до 13:00 ч.)

Ръководство за регистрация
Ръководство за активация на акаунт, ако сте записани на гише

17.06– 28.06.2024 (в зала 225)
17.06 – 27.06. (on-line)
с дипломата за средно образование (оригинал и ксерокопие) и удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование (оригинал и ксерокопие) се осъществява само в работни дни (зала 225, Ректорат, ет. 2 от 9:00 до 17:00 часа)
Приемане на документи on-line. Системата за онлайн подаване на документи ще бъде отворена на 17.06.2024.
НЕПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ НЕ УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕ! 

Ръководство за регистрация за класиране

Вече можете да платите с